جملات نایاب

جهان هر کس، به اندازه وسعت فکر اوست.
<ادیسون>

مرد پرهیزگار، هرگز پارسایی خود را نمی شنجد.
<پاسکال>

فراموش نکنید که د رانتظار معجزه باشید زیرا که خود نیز یکی از معجزات هستید.
<رابینز>

سکوت، مانند ابدیت عمیق است؛ و سخن گفتن، مانند زمان کم عمق.
<کارلایل>

انسان خود را نمیشناسد مگر هنگام فقر و بدبختی.
<آلفرد دوموسه>

از معاشرت با کسی که قادر به حفظ اسرار و رموز زندگی خود نیست، پرهیز کن.
<افلاطون>

هر چیزی که بی نهایت زیبا باشد، عجیب به نظر می رسد.
<فرانسیس بیکن>

تکرار، مادر تمام مهارت هاست.
<رابینز>

من حقیقی همان است که هستی، نه آنی که دیگران از تو ساخته اند.
<پائولو کوئیلو>

این ذهن ماست که شر را به خیر مبدل می کند و غم و شادی و فقر و ثروت می آفریند.
<ادموندو اسپنر>

یکی از شگفتی های وجود انسان این است که می تواند برای هر واقعه چنان اهمیتی قائل شود که نیرو بخش و یا نابود کننده باشد.
<رابینز>

اگر کارهایی را که قادر به انجامشان هستیم، انجام می دادیمف خودمان جدا شگفت زده می شدیم.
<ادیسون>

عادت یا بهترین خدمتکار ماست، یا بدترین اربابمان.
<ناتانیل امونز>

موفقیت تنها یک چیز است، اینکه زندگی را به دلخواه خود بگذرانید.
<کریستوفر مورلی>

سخنان شیرین زحمتی ندارد ولی فواید بیشماری به شما بی رساند.
<ژرژ هربرت>

هرگاه بتوانیم، پس از شکست لبخند بزنیم، شجاع خواهیم بود.
<آبراهام لینکن>

نه طوطی باش که گفته دیگران را تکرار کنی و نه بلبل باش که گفته خود را هدر دهی.
<گاندی>

سعادت، عادت است، آن را پرورش دهید.
<گاندی>

راه سعادتیابی به موفقیت، مضاعف کردن میزان شکستهایت.
<توماس واتسون>

تنها دو گروه نمی توانند افکار خود را عوض کنند: دیوانگان تیمارستان و مردگان گورستان.
<وین دایر>

انسان مولود شرایط نیست، شرایط مخلوق انسان است.
<بینامین دیزرائیلی>

آنقدر شکست خوردم تا چگونه شکست دادن را آموختم.
<ناپلئون>

تصمیم واقعی، خطی است بر روی سیمان.
<رابینز>

آنچه سرنوشت آینده ما را می سازد، نه شرایط زندگی، بلکه تصمیمات ما است.
<رابینز>

آن اندازه که من از خود توقع دارم، کسی از من انتظار ندارد.
<انیشتین>

من دلسرد نمی شوم، زیرا هر اشتباهی که می کنم مرا یک قدم به جلو می راند.
<ادیسون>

هیچ چیز به خودی خود خوب نیست، فکر ما آن را خوب یا بد جلوه گر می سازد.
<شکسپیر>

انسان مجموعه ای از آن چه دارد نیست، بلکه مجموعه ای است از آن چه هنوز ندارد، اما می تواند داشته باشد.
<ژان پل ساتر>

راه گریز را پیش از ستیز باید جست.
<ناپلئون>

تسکین دهنده آرزو های طلایی دو چیز است، صبر و امید.
<الکساندر دوما>

بشر وقتی در خانه اش نشسته است خواان حادثه ای در زندگی و هنگامی که دچار حادثه ای می شود طالب زندگی آرام در خانه است.
<کریستف کلم>

دکمه بازگشت به بالا